Header Image

Sendikamız

YURT–SAĞLIK SEN İnsanlık, Üyeleri ve YURT Kardeşliği üzerine kurulmuş, Hiç bir siyasi parti ve gücün ne ön nede arka bahçesi olmayan, Birilerini ve kurumları kullanarak makam sahibi olmayanların Sendikasıdır YURT–SAĞLIK SEN
ÜYE ANLAYIŞI; Dürüst, güvenilir, gizli kapaklı bir yönü olmayan tarzda, ‘Açık Kitap Yaklaşımı’ ile ilişkiler kurarak, Üyesi ve YURT Kardeşliği ile aynı derecede sorumluluk hissedip; tutarlı, doğru, istikrarlı ve sürekli geri bildirimlerle Üye memnuniyetini maksimum seviyede tutan bir anlayışta Sendikacılık yapmak.
TAKIM ÇALIŞMASI; YURT– SAĞLIK SEN ’de takım sinerjisi yaratmayı bilen, önsezilere ve sorumluluk dayalı, kararlı, yenilikçi, bütünlükçü, sürekli destekleyen, her türlü riske duyarlı, sorun ve engellere meydan okuyabilen, aynı zamanda başarıyı da paylaşan bir yaklaşımda çalışmak ve üretmek.
SAMİMİ İLETİŞİM; YURT–SAĞLIK SEN ’de güvenilir, girişimci, hızlı geri bildirim yapabilen, sürekli destekleyici, çözüm odaklı yaklaşan ve sözünün eri bir anlayışla iletişim kurmak.
ÜYELERİNE VE YURT KARDEŞLİĞİNE ÖZEN; YURT–SAĞLIK SEN ’de liderlik gelişimini önemseyen, büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eden, sürekli öğreten, eğiten ve bilinçlendiren, farklılık ve çeşitliliklere duyarlı, çalışma ve üretmede verimliliği esas alan, sürekli ve tutarlı gelişmeyi hedefleyen, performansı ödüllendiren bir anlayışla Üyelerine ve YURT Kardeşliğine yaklaşmak.